SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Demografia obce

Štatistika a demografia obce

 

Prvé celokrajinské súpisy daň platiaceho obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnili v roku 1715 a 1720. Aj keď boli značne nedokonalé, odhalili neutešený stav uhorských hospodárskych pomerov, spôsobe­ný pustošením krajiny počas kuruckého povstania. Práce, týkajúce sa národnosti obyvateľstva osád v Uhorsku, nachádzame u polyhistora Mateja Bela, ktorý sa narodil 22. marca 1684 v Očovej, ktorá patrila víglašskému panstvu. Najznámejšia je belova vedecká činnosť vo vlastivednom historickom a zemepisnom výskume Uhorska. V rokoch 1718 - 1719 vypracoval dotazník pre opis uhorských stolíc pod náz­vom „Notitia Hungariae Novae Historico Geografica I. - IV“, čo v preklade znamená „Historicko zemepisná vedomosť o novom Uhor­sku“. Sú to historicko - geografické opisy všetkých 48 stolíc Uhorska. Matej Bel vo

svojom vyššie uvedenom diele uvádza, že Šarišská stoli­ca mala tri slobodné, kráľovské mestá, osem mestečiek a 193 dedín.

Ukazovateľ  Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 59
muži 32
ženy 27
Predproduktívny vek (0-14) spolu 6
Produktívny vek (15-54) ženy 15
Produktívny vek (15-59) muži 24
Poproduktívny vek (55+2, 60+M) spolu 14
Počet sobášov 0
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 0
muži 0
ženy 0
Počet zomretých spolu 2
muži 0
ženy 2
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -2
muži -1
ženy -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Počet obyvateľov - demografický vývoj

 

Stav obyvateľstva (k 31.12.) podľa roku a pohlavia v obci Vavrinec
Rok Spolu Muži Ženy
1970 *125    
1980 **96    
1991 ***84    
1996 74 41 33
1997 74 43 31
1998 73 42 31
1999 72 41 31
2000 67 38 29
2001 67 38 29
2002 63 36 27
2003 62 35 27
2004 63 35 28
2005 62 34 28
2006 63 34 29
2007 63 34 29
2008 61 33 28
2009 59 32 27

(* k 1.12., **k 1.11., ****k 1.3)

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vavrinec je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • Ut: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • St: zatvorené
  • Št: zatvorené
  • Pi: zatvorené